Logotype som länkar till förstasidan

Babord och styrbord - varför använder man de uttrycken?

På sjön använder man sig inte av höger eller vänster – utan istället av uttrycken babord och styrbord. Men varför då? Navigationsskolan reder ut begreppen.

När man använder de nautiska uttrycken babord och styrbord, så syftar man på höger och vänster sida av ett fartyg. Om du står vänd mot båtens för, och har aktern i ryggen så har du babords sida till vänster och styrbords sida till höger om dig. Styrbord och babord syftar även till att beskriva allt till höger eller vänster om ett fartygs mittlinje.

Babord och Styrbord ombord

Babord och styrbord ombord.

Babord

Babord är den vänstra sidan av ett fartyg, sett ifrån aktern. Ordet bord, betyder sida och babord kommer historiskt ifrån vikingatiden då babord (bakbord) var den sida som rorsman hade bakom ryggen, då styråran var fäst på styrbordssidan. Babordssidan har röd lanterna.

Styrbord

Styrbord är den högra sidan av ett fartyg sett ifrån aktern. Ordet styrbord kommer, historiskt ifrån att gamla skepp styrdes med en åra på höger sida ett sk. sidohängt roder. Styrbordssidan vara alltså den sida där styråran var placerad. Styrbordssidan har grön lanterna.

Tydlighet vid nödsituation

Anledningen till att man använder dessa termer och inte använder sig av vänster eller höger på sjön är för att göra det tydligt och undvika missuppfattningar när man kommunicerar. Det är särskilt viktigt vid en nödsituation, då allt snabbt behöver vara tydligt. Dessa två uttryck är också oberoende av var du befinner dig på båten eller åt vilket håll du står. Babord sida av båten är alltid densamma, och det gör det tydligt att orientera sig även i förhållande till andra båtar.

Styrbord och babords färger

En farled markeras med färgerna grön och röd. Röd markering gäller för babord och grön markering för styrbord om du går i farledens huvudriktning. Detsamma gäller för lanternor som markerar fartygets babordsida med en röd lampa, och fartygets styrbordssida med en grön lampa.

Farledens huvudriktning

Farledens huvudriktning.

Väjningsregler utgår ifrån babord och styrbord

Vid ett möte med ett annat fartyg så passerar du oftast med din babordsida mot det andra fartygets babordsida – du passerar alltså till höger i farleden om den andra båten (högertrafik). De olika väjningsreglerna som gäller på sjön utgår ifrån babord och styrbords sidor. Gäller det tex segelbåtar som seglar och får möte, så gäller olika väjningsregler beroende på vindens riktning och vilken av båtarna som ligger i lä eller lovart. Då är det viktigt att kunna skilja de två olika sidorna på båten åt.

Vill du lära dig mer?

I våra utbildningar för Förarintyg, Skepparexamen (Kustskepparintyg) och VHF/SRC utbildning så lär du dig enkelt och effektivt mer om sjön och hur du ska framföra en båt på ett säkert sätt.

Varmt välkommen!

Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post