Logotype som länkar till förstasidan

Knopar - pålstek, dubbelt halvslag och skotstek

knopar pålstek

Lär dig de vanligaste knoparna – Pålstek, Dubbelt halvslag och Skotstek

Att kunna slå de vanligaste knoparna kommer du att ha stor nytta av i ditt sjöliv. Här hittar du enkla instruktioner för att lära dig Pålstek, Dubbelt halvslag, Dubbelt halvslag om egen part, Råbandsknop, Skotstek, Stoppåtta (Överhandsknop) och knop på knap – dvs hur du lägger en knop på en knap, när du ska lägga till med båten. Lär dig skilja på de olika knoparna och när du ska tillämpa dem.

Pålstek

Pålstek – är en av de mest använda knoparna till sjöss och används för att göra en fast ögla på en tamp. Öglan löper inte, d vs glider inte, vilket betyder att öglans storlek inte ändrar sig även om den belastas. Knopen är dessutom enkel att få upp även efter hård belastning. För att få upp en Pålstek när den har varit hårt belastad, vänder du bara på knopen och ”knäcker” den lös på ett enkelt sätt som visas i filmen. Pålsteken kan användas som förtöjningsknop och passar för räddningslina kring livet vid sjöräddning eftersom öglan behåller sin storlek.

Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag – är en klassisk förtöjningsknop som går snabbt att göra om det är bråttom. Passar bra kring en pollare, en förtöjningsring eller runt ett träd om du tex ska förtöja i en naturhamn. Vid tung belastning kan denna knop bli svår att få upp, så den bör med fördel användas till förtöjning av mindre båtar.

Dubbelt halvslag om egen part

Denna knop görs som ett dubbelt halvslag, men den slås kring den fasta parten av tampen istället för kring föremålet som knopen är fäst i. Knopen kallas då dubbelt halvslag om egen part. Det är inget måste, men man kan (som i filmen ovan) lägga tampen två gånger kring det föremål man vill förankra det i. Ska du tex lägga till med båten och behöver förankra tampar i ett räcke eller en förtöjningsring lämpar sig denna knop utmärkt.

Skotstek

Skotsteken kan användas när du ska skarva ihop två tampar av olika tjocklek. Den tjockare tapen läggs i en ögla och den tunnare tampen förankras med en knop i den tjockare på ett smart sätt som gör att tamparna, när de belastas, ”låser” varandra på ett bra sätt. En annan knop som kan användas som alternativ till att skarva ihop tampar är Råbandsknopen (se nedan).

Överhandsknop i åtta (Stoppåtta)

Överhandsknop i åtta – även kallad ”stoppåtta” är en bra ”stoppknop” om man vill undvika att tampens ände ska åka igenom någonting. Knopen är tex vanlig inom segling då man vill förhindra att skot löper genom öglor.

Råbandsknop

Råbandsknopen används främst när du vill ”slå ett band kring något”, som tex ett paket, ett förband eller en tamp kring ett ihoprullat segel. När du ska binda ihop två likadana tampar av samma tjocklek och material, en sk. ”skarvknop” så kan råbandsknopen användas. Är tamparna däremot av olika tjocklek så används med fördel Skotsteken istället.

Knop på knap (lägga fast på en knap)

När du ska lägga fast en tamp på en knap, tex den egna båtens knap vid förtöjning finns ett sätt som är vedertaget. Idag läggs tamparna på lite olika sätt om man tittar på båtarnas knapar i en hamn, men i filmen ovan ser du hur tampen läggs om knapen i en knapknop som låser tampen säkert. Och det skadar ju inte om förtöjningstamparna ligger både snyggt och korrekt på båten i hamnen.

Ska du lära dig en knop riktigt bra så fokusera på pålstek, en rejäl och pålitlig knop du alltid har användning för!

Vill du lära dig mer om sjöliv, sjömanskap och navigation så titta gärna på kurserna för Förarintyg eller Kustskepparintyg!

Varmt välkommen till oss!

Tim Svensson
Navigationsskolan.se
[email protected]


Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post