Logotype som länkar till förstasidan

Körkort på sjön – aktuellt?

Det har från politikerhåll vid ett flertal tillfällen de senaste åren diskuterats kring införandet av ett båtkörkort i Sverige. Ännu har inget beslut tagits i frågan, men mycket pekar på att man kommer att införa ett obligatoriskt körkort för båt framöver.

Precis som med införandet av ett Vattenskoterkörkort, i maj 2022, kunde man från beslutet fram till införandet konvertera ett befintligt Förarintyg för båt under en period.
 Har du ett Förarintyg för båt (som är taget innan 1/5-2022) så kan du t o m 30/4-2023 ansöka om att få konvertera det till ett Vattenskoterkörkort, utan att göra ett nytt prov.

Denna procedur kommer med stor sannolikhet även att gälla om/när regeringen beslutar att införa ett körkort på sjön. Av den anledningen kan det vara klokt att säkerställa ditt Förarintyg redan nu, så att du är redo den dagen ett beslut tas. Plus att du får kunskap som du har nytta av dagligen när du är på sjön.

Här kan du ta ditt intyg för att förbereda dig inför ett båtkörkort.


Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post