Logotype som länkar till förstasidan

Sjökort - vikten av rätt sjökort ombord

Navigator, sjökort i mobilen eller ett papperssjökort är tre möjliga verktyg för att navigera på sjön. Men vilka fördelar och risker finns och vad är viktigt att tänka på kring vattenstånd, uppdateringar och fördröjningar.

Sjökort är grunden för alla färder på sjön eftersom det är de hjälpmedel man utgår ifrån när man ska planera sina rutter. Papperssjökort ger en tydlig överblick över området man ska färdas i, en fördel som en digital enhet, navigator, padda eller mobil med sjökort i, inte kan på samma sätt. De digitala sjökorten har däremot andra fördelar och är nästintill oumbärliga idag.

Sjökort ombord

Sjökort är grunden när du ska planera din rutt.

Felaktigheter i sjökorten

Vissa angivelser i sjökorten är från sjömätningar som gjordes för över 100 år sedan, för hand med lod. Man sänkte ner en tyngd i vattnet med en lina och gjorde anteckningar som sedan skapade en bild av djupet på botten. Dessa handmätningar ligger till grund för de sjökort vi har idag och en stor del av de vatten vi färdas i har dessa äldre mätningar, speciellt i vatten som inte är så trafikerade. Det betyder att sjökorten kan innehålla grund eller andra felaktigheter i vattnet som inte är utmärkta, upptäckta eller att de grund som är utmärkta kan ha en felmarginal. Dvs att de inte är placerade exakt på den plats som är angiven i sjökortet. Av den anledningen behöver du alltid ha uppsikt, god marginal och göra en egen bedömning.

Vilket sjökort används till vad?

Sjökorten finns i en mängd olika skalor och storlekar, från detaljerade kort till översiktskort. De olika korten är Översiktskort, Kustkort, Skärgårdskort, Specialkort och Båtsportkort. En utförlig beskrivning över de olika sjökorten, när och hur de används, kan du ta del av i filmen nedan.

Genomgång av olika sjökort.


Digitala sjökort vs papperssjökort

De fysiska sjökorten säljs antingen som enskilda blad eller som Båtsportkort där flera sjökort är samlade. När man ska navigera i ett område behöver man ett översiktskort och ett detaljerat kort i den del av området man ska färdas. Översiktskortet används för att, precis som det heter, få en översikt. Det mest detaljrika kortet som finns över området, är det man navigerar utifrån, eftersom vissa utmärkningar inte finns i översiktskorten.

Att även ha ett elektroniskt sjökort ombord i en navigator eller padda, underlättar mycket, eftersom man ser sin position hela tiden

Att navigera efter papperssjökorten kräver betydligt mer arbete i form av uppmärksamhet och koncentration då du måste hålla koll på öar och landmärken för att på det sättet kunna positionera dig. . I de digitala sjökorten kan du också enkelt lägga ut rutter med hjälp av markeringar, sk. waypoints. Papperskortet och det digitala sjökortet kompletterar varandra på ett bra sätt.

Att tänka på kring digitala sjökort

När du navigerar utifrån ett digitalt sjökort behöver du säkerställa att du har zoomat in tillräckligt väl så att du ser alla hinder och grund, annars kan du t ex missa viktiga utmärkningar som inte visas i det läget. Men det finns också en fara i att ha för mycket inzoomat, eftersom man lätt förlorar perspektivet och kan få svårt att avgöra avståndet. I de fallen är det lätta att luras att gå väldigt nära ett grund eller land. De digitala sjökorten har också en fördröjning i signalen om du färdas snabbt. I en hastighet på 30-40 knop så kan du ha hunnit färdats en ansenlig sträcka innan sjökortet har hunnit uppdateras så att du ser din exakta position. Därför behöver du alltid vara vaksam och uppmärksam på omgivningen.

Uppdaterade sjökort

Att alltid ha uppdaterade sjökort, oavsett om det gäller papperssjökorten eller de digitala, kan man inte nog poängtera vikten av. Men varför är det så viktigt? Det korta svaret är; för att undvika att förstöra båtsäsongen. I exemplet nedan ser du samma sjökortsbild taget från ett äldre sjökort, och ett nyare, uppdaterat sjökort. I den senaste versionen har man har upptäckt nya grund och farligheter sedan den förra uppdateringen. Hade man åkt just där eftersom man navigerat med det äldre sjökortet, hade man förmodligen förstört både köl, roder eller drev. Det är med andra ord en billig investering att ha uppdaterade sjökort.

Tidigare sjökort

Vid pennspetsen ser du en passage där man inbjuds till att passera med god marginal på båda sidor i detta sjökort.


Uppdaterat sjökort

I en senare utgåva av sjökortet ovan ser du att man hittat och märkt ut 3 st undervattensstenar som inte fanns i den tidigare utgåvan. De vill man undvika.

Se alltså till att alltid ha laddat ner de senaste uppdateringarna till de elektroniska sjökorten och ha de senaste versionerna av de fysiska korten ombord. Något man behöver veta, är att de digitala sjökorten aldrig blir mer detaljerade än papperssjökorten – eftersom alla digitala kort utgår ifrån papperssjökorten.

Rättelser av sjökort sker dagligen av Sjöfartsverket. Det handlar om allt ifrån nya upptäcker, prickar och märken som sätts ut eller dras in till nya djupangivelser mm. Allt samlas och uppdateras i deras sjökortsdatabas. Information om Sjöfartsverkets rättelser hittar man på deras hemsida under UFS (Underrättelser för sjöfarande). All denna information är gratis.

Vattenståndets påverkan

Vattnets nivå i Östersjön kan variera upp emot en meter beroende på vattenståndet. På västkusten kan det variera ännu mer. Det är en aspekt att ta i beaktande, speciellt om man planerar att lägga till i en grund hamn, en naturhamn eller om djupet kan vara kritiskt i förhållande till båtens djupgående.

Om ett grund är utmarkerat som 1,5 meter på sjökortet och båtens djupgående är 1,2 meter så är tipset att undvika att åka över det grundet, om du inte har helt koll på vattenståndet för dagen och vet att grundet är exakt utmätt. Skulle det för dagen vara lågvatten och en 100 år gammal handmätning av grundet, så kan du fastna där. Ha därför alltid god marginal i sidled och djupled.

Se exemplet nedan i bilden.

Vattenstånd sjökort

Praktiskt exempel: På ett grund i sjökortet står det 2,4 meter och aktuellt vattenstånd i området är +30 cm. Då blir det aktuella djupet på grundet 2,7 m, under förutsättning att sjömätningen är av god kvalitet (se bild ovan).

Det varierande vattenståndet kan alltså innebära möjligheter vid högvatten - att kunna ta sig in i annars grunda områden. Vid lågvatten kräver det istället extra vakenhet, speciellt över partier där man inte har mycket vatten under båten, men kanske ofta går.

Viktiga saker att tänka på

1. Se till att alltid ha uppdaterade sjökort, det gäller både de elektroniska och de fysiska papperssjökorten. Då undviker du nya grund som kan ha markerats ut eller förtydligats.

2. Ha alltid papperssjökort som ett komplement till den elektroniska navigatorn ombord. Det kan hända att elektroniken strular eller att batteriet tar slut, då kan du ändå ta dig hem på ett säkert sätt.

3. Om du har sjökortet i en padda eller telefon, se till att ha ett extra batteripack med dig, eller möjlighet att ladda ombord. Det drar mycket batterikraft att ha dessa enheter uppkopplade för positionering, vilket är lätt att glömma bort.

4. Ha alltid marginal i djupled pga vattenståndet och till markeringar i sjökortet, då många av mätningarna i sjökorten är 100 år eller äldre och kan visa felaktigheter och felmarginaler.

Vill du lära dig mer så rekommenderar vi både Förarbevis kursen och att ta Skepparexamen (som idag heter Kustskepparintyget).

Välkommen till oss!
Navigationsskolan.se

Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post