Logotype som länkar till förstasidan

Sjömil- distansminut & nautisk mil

Här reder vi ut de olika begreppen som avser samma sak – måttenheter för att mäta avståndet på sjön. I filmen nedan får du också lära dig hur du praktiskt använder dig av passare och sjökort för att mäta distansen på en sträcka.

En sjömil är den längdenhet som man använder inom sjöfart och luftfart internationellt för att mäta avståndet. En sjömil är 1852 meter och kallas även distansminut eller nautisk mil och den förkortas (M eller nm).

Där skulle vi kunna stanna, och bara konstatera fakta. Men för att förstå bakgrunden till varför en sjömil även kallas distansminut och hur man med hjälp av sjökortet kan mäta avståndet i distansminuter och grader så fortsätter vi.

För att kunna ta ut en exakt position någonstans på jorden så använder man sig av latituder och longituder. Det är en indelning av hela jordens yta i ett gradnät. Ett sjökort är således markerat med longitud- och latitudskalor. Longituderna går lodrätt (nord – syd) medan latituderna går vågrätt (väst – ost).

Om man ska mäta ett avstånd/distans i ett sjökort så använder man sig av latitudskalan som man läser av på sjökortets högra eller vänstra sida i marginalerna.

Latitud Sjömil

Latitud (Latitudparalleller) är de liggande linjerna som anger hur långt norr eller söderut en position är med utgångspunkt från ekvatorn.Longitud Sjömil

Longitud (meridianer) är de stående linjerna som anger positionen i ost eller västlig riktning med utgångspunkt från nollmeridianen vid Greenwich.

Numrering av graderna

Latitud - man utgår från ekvatorn som är 0 grader. Sen går man norrut grad för grad tills man kommer till nordpolen där latitud är 90 grader Nord. Numrering söderut sker på samma sätt grad för grad tills man är vid sydpolen där latitud är 90 grader Syd.  

Longitud – man utgår från jordens ”nollpunkt” som man har valt till ”Nollmeridianen” som ligger vid Greenwich strax utanför London. Går man så långt österut man kan från nollmeridianen kommer man till longitud 180 grader ost. Går man så långt västerut man kan, kommer man till 180 grader väst (ett helt varv runt jorden är 360 grader).

Tittar du på bilderna ovan och tar Sverige som exempel, så ligger Stockholm på latitud 59 grader Norr (skrivs N) och longitud 18 grader Ost (skriv E för att inte förväxlas med en nolla).

Uppdelning av grader i minuter (sjömil)

För att kunna ange en position med större precision delar man upp varje grad i minuter, 60 minuter på en grad. Varje minut delar man upp i 10-delar eller för ännu bättre precision i 100-delar. Man omnämner även en grad som ”helgrad” och att den består av 60 minuter.

Sjökort Sjömil

Det rosa fältet mellan 57° och 58° markerar en helgrad i sjökortet - dvs 60 minuter. Den gröna markeringen visar 1 minut. En minut motsvarar en sjömil dvs 1/60 grad. Därav benämningen distansminut som alltså är detsamma som en sjömil.

En sjömil är alltså avståndet mellan två latitudsminuter, alltså 1/60 av en grad.

Det innebär att en sjömil då är 1852 meter. Man mäter också i ”Kabellängder”; en kabellängd är 1/10 av en sjömil, alltså 185 meter.

 
Sjökort Sjömil närbild

Närbild på en distansminut, där tiondelarna är markerade. En 1/10 sjömil kallas kabellängd.

Bakgrunden till sjömilen och dess längd

Sträckan mellan nord eller sydpolen till ekvatorn är 1000 mil, 10 000 000 meter (mätt vid en meridian/longitud). Vinkeln mellan nord-, sydpolen till ekvatorn är 90° där varje grad är 60 minuter (90 * 60 = 5400 minuter). För att få detta avstånd omvandlat till meter delar man 10 000 000 med 5 400 vilket blir 1 851,85 meter. Avrundat till 1 852 meter. 1 sjömil: 10 000 000 meter/90x60=1 852 meter.

Mät avstånd i sjökortet

Du mäter enkelt avstånd i sjökortet med hjälp av din passare, se nedan i filmen hur vi stegar oss fram i sjökortet.

Mät avstånd i sjökortet och få fram antal sjömil mellan olika positioner.

P.S. När du mäter avstånd med passare i ett sjökort, mäter du på latitudskalan i samma höjd på kortet som den sträcka du ska mäta.

Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post