Logotype som länkar till förstasidan

Varför ska jag ha en VHF ombord?

Det enkla svaret är att du får en kraftigt ökad trygghet och säkerhet ombord. Dels är du oberoende av om mobilen har täckning, dels kan du med ett anrop på VHF:en nå båtar runt omkring dig som också har VHF ombord och på så sätt få hjälp mycket snabbt vid behov. Du kan även nå slussvakter, brovakter och hamnar på ett enkelt sätt med VHF:en.

Många VHF apparater är även utrustade med en så kallad ”Distress knapp” (nödknapp). Om du håller den intryckt i några sekunder skickas ett nödmeddelande ut till alla omkringliggande båtar, samt att sjöräddningen larmas. Tillsammans med nödmeddelandet kan även din exakta position skickas vilket gör det enkelt för en räddningsaktion att hitta dig. Enkelt att använda även för en oerfaren besättning om det skulle hända den ansvarige ombord något. Det finns många exempel där sjöräddningen får samtal från skärrade besättningsmedlemmar och man inte lyckas ange sin position på ett bra sätt. Positionen är A och O för en snabb räddningsinsats.

Bärbar VHF med ombord

Här har vi med en bärbar VHF i jollen när vi utforskar ytterskärgården sent i Oktober. Den är dels utrustad med nödknapp och vi skulle kunna nå omkringliggande fiskebåtar mm om vi skulle hamna i en besvärlig situation.

Steg 1 är att du tar VHF-Certifikat och lär dig hantera VHF:en.

Varmt välkommen!

Navigationsskolan.se

Strandvägen 3
619 35 Trosa
020-89 92 50
E-post